Ấn Độ cam kết hỗ trợ Maldive 500 triệu USD để giành lại ảnh hưởng từ Trung Quốc