Ấn Độ: Nhiệt độ kỷ lục 52.9°C ghi nhận được tại New Delhi tuần trước bị sai lệch 3 độ