Ấn Độ: Nắng nóng khiến ít nhất 56 người tử vong cùng gần 25,000 ca sốc nhiệt tính từ tháng Ba đến tháng Năm