An ninh toàn cầu năm 2024: 5 xu hướng và 10 điều có thể xảy ra