Lần này, liên minh Trung-Nga có thể kéo dài được bao lâu?

Hoa Thịnh Đốn, Seoul, và các thủ đô khác rất bất an trước sự tái khẳng định thỏa thuận phòng thủ chung Moscow-Bình Nhưỡng được ký kết hôm 19/06.