Ảnh: Dịch COVID-19 ở Pháp thuyên giảm, Disneyland Paris mở cửa trở lại