Lần đầu tiên Texas không có thêm ca tử vong nào do COVID-19