Anh Quốc đăng cai Hội nghị bộ trưởng ngoại giao và phát triển G7 vào ngày 10-12/12