Thỏa thuận thuế G7 có thể gặp phải rào cản của Thượng viện vì ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp Hoa Kỳ