Áp lực thỏa hiệp gia tăng khi TT Biden và ông McCarthy tiếp tục đàm phán về hạn mức nợ