Ủy ban của Hạ viện chất vấn Chủ tịch Microsoft về ‘những thiếu sót’ bảo mật sau vụ tấn công mạng liên quan đến Trung Quốc

Chủ tịch Microsoft đã nói trước ủy ban An ninh Nội địa rằng an ninh hiện là ‘ưu tiên hàng đầu’ của công ty này.