Arthur anh hùng: Hình ảnh thời Trung Cổ về vị vua thần thoại

Ở châu âu thời Trung Cổ, những câu chuyện về Vua Arthur và triều đình của ông nổi tiếng chỉ sau Kinh Thánh. Hình ảnh nhà vua cũng được khắc họa trên những tấm thảm dệt và bản thảo viết tay.