Bà Haley cam kết sẽ tiếp tục tham gia cuộc tranh cử bất kể kết quả ở South Carolina như thế nào

“Tôi đang vận động hàng ngày cho đến khi người cuối cùng đi bỏ phiếu vì tôi tin vào một nước Mỹ tốt đẹp hơn và một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em,” bà Nikki Haley nói.