TNS Joe Manchin từ chối bảo chứng cho TT Biden, nói rằng ‘Ông ấy đã đi quá xa về phía cánh tả’

Thượng nghị sĩ Joe Manchin nói: “Tôi hy vọng Joe Biden mà chúng ta thấy vào năm 2020 sẽ là Joe Biden mà chúng ta thấy vào năm 2024 nếu điều đó có thể thực hiện được.”