Bà Haley sau khi về đích ở vị trí thứ 2 ở New Hampshire: ‘Cuộc đua này còn lâu mới kết thúc’

Chiến dịch tranh cử của bà đang tìm cách thực hiện ý đồ lâu dài khi cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa còn lại bà và cựu Tổng thống Trump.