Bà Kari Lake nói rằng bà ‘sẽ trở thành Thống đốc’ sau lá thư của tổng chưởng lý