Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thừa nhận không có thông quan cho du khách đến đại lục trong ngắn hạn