‘Bà mà trở về Trung Quốc, tôi cũng sẽ tống bà vào tù’: Thẩm phán đe dọa cư dân New York