Bà Pelosi ca ngợi cuộc gặp của ông McCarthy với tổng thống Đài Loan