Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Chúng tôi ‘có đủ nguồn lực’ khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tấn công mô phỏng vào Đài Loan

70 phi cơ Trung Quốc, 11 tàu hải quân đã được phát hiện xung quanh Đài Loan khi Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận trong ngày thứ ba