Bà Pelosi đổ lỗi giá xăng tăng cho cuộc xâm lược Ukraine, phản đối việc tăng sản lượng dầu