Bà Psaki phản hồi lời kêu gọi TT Biden từ chức: ‘Không phải là ngày dành cho chính trị’