Bà Thạch Chính Lệ bất ngờ cảnh báo dịch bệnh có thể bùng phát trở lại ở Trung Quốc