Bà Yellen đến Trung Quốc đàm phán khi các hoạt động thương mại không công bằng của Bắc Kinh bị giám sát