Luật chống gián điệp mới của Trung Quốc gây rủi ro cho các doanh nghiệp ngoại quốc

Người ngoại quốc có nguy cơ bị giam giữ vì hỏi những câu hỏi nhạy cảm