Bà Yellen: Sự bế tắc của Hạ viện trước gói viện trợ ngoại quốc 95 tỷ USD ‘chẳng khác gì một món quà’ dành cho ông Putin

“Khi Hạ viện tiếp tục trì trệ, Nga đang giành được vị thế và Ukraine buộc phải hạn chế đạn dược và vật tư,” bà Yellen nói.