TNS Chuck Schumer tới thăm Ukraine, cam kết Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ trong bối cảnh bế tắc về viện trợ trong nước