Bà Yellen thảo luận ‘thẳng thắn’ với đặc phái viên Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh kiềm chế xuất cảng kim loại