Bắc California hứng chịu ‘bom lốc xoáy’, hơn 160,000 gia đình bị mất điện