Bắc Hàn tuyên bố đã thử nghiệm phi đạn nhiên liệu rắn gắn đầu đạn siêu thanh trong màn phô diễn sức mạnh mới nhất