Nam Hàn cho biết Bắc Hàn bắn thêm một số phi đạn hành trình trong một loạt cuộc thử nghiệm vũ khí mang tính khiêu khích