Bắc Kinh chiếm đất ở Nam Cực: ĐCSTQ xây dựng căn cứ thứ 5 gần Nam Cực