Bắc Kinh có thể nới lỏng hoặc chấm dứt chính sách zero COVID do áp lực kinh tế