Bắc Kinh đánh dấu lãnh thổ của mình: Ông Tập Cận Bình cảnh báo sự can thiệp ở Trung Á