Bắc Kinh duy trì thanh khoản cho các ngân hàng và các tỉnh