Bắc Kinh mở rộng vai trò của bộ công an để quản lý rủi ro kinh tế trong lĩnh vực tài chính và địa ốc

Một chuyên gia cho biết, mục đích là ưu tiên bảo vệ đảng và chế độ.