Bắc Kinh muốn đồng nhân dân tệ ra quốc tế mà vẫn giữ quyền kiểm soát vốn