Bắc Kinh phong tỏa Quảng trường Thiên An Môn, 9 quận bị kiểm soát nghiêm ngặt