Bắc Kinh sẽ tự rơi vào rắc rối và cạm bẫy nếu ủng hộ Taliban