Bắc Kinh, Sơn Đông nối lại hoạt động xét nghiệm COVID-19 trong bối cảnh các ca tái nhiễm gia tăng