Bắc Kinh thưởng tiền mặt cho các thông tin mật về ‘xâm phạm an ninh quốc gia’