Bắc Kinh tiếp quản Liên Hiệp Quốc đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Hoa Kỳ