Bắc Kinh và Quần đảo Solomon thiết lập liên kết đối tác ‘chiến lược toàn diện’