ĐỘC QUYỀN: Sự thâm nhập của Trung Quốc Cộng sản vào Quần đảo Solomon ‘ngày càng mạnh mẽ hơn’

Một nghị sĩ cho biết, Trung Quốc Cộng sản đang thâm nhập vào Quần đảo Solomon, tìm cách tạo ra các lợi thế thuận lợi về kinh tế, ngoại giao, và quân sự cho bản thân mình.