Bắc Kinh xác nhận ‘chính thức ký kết’ hiệp ước an ninh với Quần đảo Solomon