Bác sĩ Bệnh viện Phổi Thượng Hải tiết lộ ‘3 ca ghép phổi một ngày’, dấy lên nghi vấn về thu hoạch nội tạng sống