Bác sĩ lái xe qua bão tuyết để cứu mạng một em bé sơ sinh trong cơn nguy cấp