Bài học từ triết gia Epictetus: Làm chủ ý chí

Những lời dạy của một triết gia Khắc kỷ có ý nghĩa đối với thời đại kỹ thuật số