BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Bắc Kinh đang sử dụng hành lang kinh tế để đồng hóa nền kinh tế Pakistan

Theo một chuyên gia đối ngoại, hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan mang tính chất chiến lược chứ không phải là kinh tế.