BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Chiến lược phía sau cuộc cách mạng đang âm thầm diễn ra chống lại các công ty ‘thức tỉnh’ ở Mỹ

Những người theo phái bảo tồn truyền thống tìm ra nhược điểm của phong trào thức tỉnh ở doanh nghiệp: ‘Tôi nghĩ bây giờ rõ ràng mọi người đang chú ý.’